Categories
ต้นไม้ด่าง

บอนกระดาดด่าง ต้นไม้ฟอกอากาศ บอนสวยงามน่าสะสม

บอนกระดาดด่าง เป็นไม้ประดับสายพันธุ์ตระกูล Alocasia ตระกูลเดียวกับต้นบอน มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ ซึ่งต้นบอนกระดาดด่างจะมีทั้งที่เป็นด่างเหลือง และด่างขาว นับเป็นไม้ประดับในกระแสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตระกูลบอนที่นักสะสมบอนสีหลายคนให้ความสนใจ เพราะปัจจุบันเป็นที่ต้องการของนักสะสม และที่สำคัญเป็นพันธุ์ไม้หายาก ในปัจจุบันราคาพุ่งสูงมาก

วิธีปลูกต้น บอนกระดาดด่าง แบบง่ายปลูกเองได้ที่บ้าน

ขั้นตอนและวิธีปลูกต้นบอนกระดาดด่าง มีดังนี้

 • เตรียมเมล็ดพันธุ์หรือหัวต้นบอนกระดาดด่าง
 • เตรียมดินโดยการขุดหลุม สูตรปรุงดิน มีดังนี้
 • ดิน 1 ส่วน
 • กากมะพร้าวสับละเอียดแช่น้ำ 1 คืน
 • ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
 • ถ่านแช่น้ำ 1 คืน
 • น้ำหมัก EM 20 CC ต่อน้ำ 10-20 ลิตร
 • ไอโคเดอมา 20 CC ต่อน้ำ 10-20 ลิตร

หากปลูกในกระถางให้ใช้กระถางขนาด 17 นิ้วสำหรับปลูกบอนกระดาดด่างหัวใหญ่ให้รองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวที่เตรียมไว้ หากปลูกนอกกระถางให้ขุดหลุมขนาดกว้างXยาวXสูง 30X30X30

 • รดน้ำให้ดินชุ่ม เพราะต้นบอนกระดาดเป็นพืชที่ชอบน้ำ
 • ไว้ในที่แดดรำไร หรือ หากเป็นต้นอ่อน 3-6 เดือน ให้เพาะไว้ในตู้อบ

เมื่อเวลาผ่านไปต้นบอนกระดาดจะเน่าและเปื่อยบริเวณลำต้นที่เพาะไว้ แล้วจะทำการแตกหน่อออกมาเป็นต้นใหม่ หากเป็นเมล็ด จะแตกต้นอ่อนภายใน 3 สัปดาห์ นำต้นอ่อนบอนกระดาดด่างมาเปลี่ยนกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

วิธีขยายพันธุ์ต้นบอนกระดาดด่าง

 • ต้นบอนกระดาดด่างต้องมีอายุกี่ปีจึงจะขยายพันธุ์ได้?

ต้นบอนกระดาดด่างที่เหมาะแก่การนำมาเพาะเพื่อขยายพันธุ์ต้องเป็นต้นที่มีอายุตั้งแต่ 8-9 เดือน โดยวิธีและขั้นตอนการขยายพันธุ์ มีดังนี้

 1. แยกต้นบอนกระดาดด่างออกจากกระถาง เพื่อวามสะดวกในการแยกหน่อและไข่
 2. แยกหน่อออกไปใส่ในกระถางเล็กและนำไปแช่น้ำยาเร่งรากผสมไอโคเดอมา
 3. เริ่มรื้อไข่โดยการเกลี่ยดิน ขั้นตอนนี้ควรสวมใส่ถุงมือเพราะยางของต้นบอนกระดาดด่างจะทำให้คัน ระคายเคืองต่อผิว
 4. หลังจากนั้น ก่อนนำต้นบอนกระดาดด่างลงกระถางเดิม ให้ทำการตัดใบทิ้งก่อน เพื่อลดการคายน้ำ ควรเหลือไว้ 1-2 ใบ ไม่เกิน 3 ใบ
 5. เตรียมดินตามส่วนผสมที่แจ้งไว้ในวิธีปลูกแล้วเอาต้นบอนกระดาดด่างลงไปปลูก
 6. ต้นบอนกระดาดด่างที่มีอายุ 8-9 เดือนให้ไข่กี่ใบ?

ต้นบอนกระดาดด่างที่มีอายุ 8-9 เดือนสามารถให้ไข่ได้ถึง 118 ฟอง และให้หน่อ จำนวน 1 หน่อ

สรุป

ต้นบอนกระดาดด่างเป็นพันธุ์ไม้สวยงามที่มีรูปแบบการดูแล รักษาแตกต่างกับพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆ เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่มีคลอโรฟิลล์น้อย จึงต้องการแสงแดดในปริมาณที่เพียงพอ ทั้งนี้ ราคาต้นบอนกระดาดด่างจะขึ้นอยู่กับลวดลายและความด่างนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตีราคาตลาดได้เป็นอย่างดี