ก้ามกุ้งด่าง ไม้ประดับสวยงามราคาเป็นมิตร

ก้ามกุ้งด่าง ภาษาอังกฤษ คือ Philodendron florida beauty เป็นต้นไม้ที่มีใบสีเขียวสวยงาม เหมาะสำหรับการนำไปตกแต่ง เติมเต็มบ้าน และสวนให้มีความงดงามสบายตา มีความหมายที่ดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีมูลค่ามาก เหมาะสำหรับผู้ที่จะทำการลงทุน – ค้าขาย โดยบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  ไปจนถึงความหมาย และข้อดีในการปลูกต้นก้ามกุ้งด่าง เพื่อเป็นคลังความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจในการปลูกต้นไม้ชนิทนี้ สามารถนำไปใช้เป็นความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสรรต้นไม้อีกด้วย

มูลค่าของ ก้ามกุ้งด่าง

ในปัจจุบันต้นไม้ใบด่างได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในวงการนักปลูกต้นไม้ที่ปลูกเพื่อการค้าขาย สร้างราคาเอากำไร หรือในวงการดาราก็มีกระแสการปลูกไม้ด่างให้พบเห็นมากมายตามสื่อออนไลน์ ตลอดจนถึงในกลุ่มคนธรรมดาทั่วไปที่รักต้นไม้ ไม้ด่างก็ยังถือเป็นพันธุ์ไม้ยอดนิยมในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในพันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยมเหล่านั้น คือ ก้ามกุ้งด่าง ชื่อภาษาอังกฤษว่า Philodendron Florida beauty เป็นต้นไม้ที่มีใบแฉก มีสีเขียวแซมด้วยสีเหลืองอ่อน ขาวครีม และสีชมพู ทำให้เพิ่มความสวยสดใส ความน่าสนใจ และสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับนำไปตกแต่ง เติมเต็มบ้าน และสวนให้มีความงดงามสบายตา

ซึ่งด้วยความงามและโดดเด่นทั้งด้วยลักษณะแฉกของใบรวมถึงสีและลายด่างที่สวยงาม ทำให้ก้ามกุ้งด่างมีราคาที่แพงถึง 5-6 หลัก จนหลายคนอาจสงสัยว่าก้ามกุ้งด่างทำไม(ถึง)แพงขนาดนั้น สาเหตุก็เป็นเพราะต้นไม้ใบด่างนั้นถือเป็นพันธุ์พิเศษที่พบเห็นได้น้อยตามธรรมชาติ และแม้จะทำการตัดต่อยีนเพื่อให้ได้สีและลวดลายที่สวยงาม การตัดต่อยีนนั้นก็ยังสามารถทำได้ยาก ตลอดจนถึงการเพาะปลูกเลี้ยงดูให้รอดและออกใบด่างสวยงามเป็นสิ่งที่ยากและต้องใส่ใจ นั้นจึงเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กุ้งก้ามด่างหรือพันธุ์ไม้ด่างต่าง ๆ มีราคาสูงมาก บวกกับมีความต้องการมากในท้องตลาด ในขณะที่เพาะขยายพันธุ์ได้ยาก จึงทำให้ราคายิ่งพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยอัตลักษณ์ลวดลาย สีสัน ความสวยงามที่มีความพิเศษจึงทำให้กุ้งก้ามด่างและพันธุ์ไม้ด่างทั้งหลายยังคงมีราแพงและเป็นที่นิยมติดกระจนถึงปัจจุบัน

ก้ามกุ้งด่างสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง

แม้ ก้ามกุ้งด่าง ราคา จะสูง  แต่ความเป็นต้นไม้มงคลได้สร้างความนิยมให้แก่มัน ต้นไม้ชนิดนี้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย ด้วยใบที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจ และความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ครอบครอง ก้ามกุ้งด่างจึงยังเป็นต้นไม้ที่แสดงถึงฐานะ และอำนาจ ที่เหมาะแก่การเสริมสร้างบารมี จึงสามารถพบเห็นต้นก้ามกุ้งด่างได้ในบ้านของผู้ใหญ่ หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ นอกจากนี้ก้ามกุ้งด่าง ยังเหมาะแก่การนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ที่เป็นที่รัก และเคารพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความนับถือ นอบน้อม ให้เกียรติ และแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใย

โดยผู้เขียนแนะนำให้มอบก้ามกุ้งด่าง ต้นเล็ก เพราะสามารถนำไปวางไว้ในสถานที่ต่าง ๆ และขนย้ายได้ง่าย ดังนั้นต้นไม้นี้จึงสามารถเป็นได้ทั้งต้นไม้ที่นำมาปลูกเพื่อความงาม หรือต้นไม้ที่นำมาปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในบ้าน หรือสามารถนำไปเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญให้กับผู้ที่เป็นที่รัก และนับถือได้อีกด้วย